Наши корпуса

Аб інстытуце

Дарагія сябры!

Сардэчна запрашаем на сайт Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя інстытута ўзыходзіць да 14 сакавіка 1997. У гэты дзень быў створаны спецыяльны факультэт кіравання і сацыяльных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Факультэт быў рэарганізаваны ў Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў жніўні 19, 2003. Сёння інстытут з'яўляецца адной з найбуйнейшых вышэйшых навучальных устаноў. Ён рыхтуе спецыялістаў у галіне менеджменту, сацыяльнай працы, праектавання і права. У склад інстытута ўваходзяць 6 кафедраў. Агульная колькасць прафесарска-выкладчыцкага саставу 155, сярод іх ёсць 12 дактароў навук і 88 кандыдатаў навук. Колькасць студэнтаў і аспірантаў складае больш за 3000.

Мы адкрытыя для супрацоўніцтва. Сардэчна запрашаем у Інстытут!

дырэктар
прафесар
Пётр Брыгадзiн

English

About the Institute

Dear Friends,

Welcome to the website of the State Institute of Management and Social Technologies of the Belarusian State University. The Institute’s history dates from March 14, 1997. That day a special faculty of management and social technologies of the Belarusian State University was established. The faculty was reorganized into the State Institute of Management and Social Technologies of the Belarusian State University in August 19, 2003. Today the Institute is one of the biggest University institutions. It prepares specialists in the area of management, social work, design and law. The Institute comprises 6 departments. The total number of faculty is 155, there are 12 doctors of sciences and 88 candidates of sciences among them. The number of undergraduate and postgraduate students amounts to over 3000.

We are open for cooperation. Welcome to the Institute!

 

Director
Professor
P.I. Brigadzin